Sheer Soil-Removal - Bell Bottom Blues

Stress

Stress är något som kan vara positivt men också väldigt negativt. Ett visst mått av stress sätter press på oss att vara konstruktiva och uträtta saker men när pressen blir för hård då övergår stressen till att bli något negativt för kroppen. Det gäller att kunna hantera den stressen så att den inte slår ut kroppen. Man får sätta sig ner och fundera på vad man kan göra åt den stress som uppstått om det gått för långt. Det kan hjälpa att skriva ner orsaker till stressen och sedan bena upp det och se vad man kan göra åt stressen på olika områden. Bara att man strukturerar upp det gör att man får hjälp ibland. Vissa saker kan man ganska lätt åtgärda.